Beställ produkter


Beställningar går bra att lämnas via;

E-mail:        order.se@europe.bd.com
Fax:            +46 8 775 51 95

 

Om Ni väljer att beställa via fax eller e-mail kan denna orderblankett användas för att underlätta orderhanteringen.      
  

Om inget annat anges tillhör BD, BD-logotypen och alla övriga varumärken Becton, Dickinson and Company. © 2016 BD