• BD Medical är en av världsledande leverantörer av medicinsk utrustning. 1906 byggde BD den allra första produktionsanläggningen för sprutor och kanyler i USA och har varit den ledande innovatören inom injektions- och infusionsbaserad läkemedelsadministration sedan dess. BD Medical erbjuder innovativa lösningar för att minska risken för spridning av infektioner samt att förbättra diabetesbehandling och läkemedelsadministrationen.
  • BD Diagnostics är en framstående leverantör av säkerhetsprodukter och diagnostiska material. Inom BD Diagnostics finns även instrument för snabb och korrekt analys av ett stort antal smittsamma sjukdomar, vårdrelaterade sjukdomar (HAI) och cancer. Inom detta område har BD Diagnostic ett stort fokus på det växande problemet med sjukvårdsrelaterade infektioner. BD Diagnostics samarbetar med laboratorier för att hitta lösningar som förbättrar och ökar kvaliten av provtagning för att underlätta patientens fortsatta vård. Detta ökar också produktiviteten och minskar kostnaderna för laboratorierna.
  • BD Biosciences är världsledande på att erbjuda innovativa produkter för diagnostik och forskning till forskare och kliniker med verksamhet inom grundforskning, upptäckt och utveckling av läkemedel och vaccin, biofarmaceutisk produktion och sjukdomshantering. BD Biosciences strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra forskningen med hjälp av produkter och applikationer för cellanalys.

BD (Becton, Dickinson and Company) är ett internationellt företag som är organiserat i tre olika segment, BD Medical, BD Biosciences och BD Diagnostics. BD tillverkar och marknadsför produkter inom sjukvård- samt forsknings- och klinisk- laboratorieverksamhet. Vår mission är att hjälpa människor att leva ett så hälsosamt liv som möjligt, vilket vi strävar efter genom att tillverka och sälja ett brett utbud av medicintekniska artiklar och diagnostiska instrument med tillbehör för forskning- och klinisk laboratorieverksamhet. BD är världsledande inom utveckling av produkter som hjälper till att reducera risken för nålstick och blodöverförd smitta. Mer information…

BD Launches the PAXgene<sup>®</sup> Blood DNA Tube in EuropeBD Launches the PAXgene<sup>®</sup> Blood DNA Tube in Europe
BD Launches the PAXgene® Blood DNA Tube in Europe
Learn more


BD Micro-Fine™+ pennkanyler byter namn till BD™ Pennkanyler
Ny förpackning, nytt namn, samma produktutbud, samma bekvämlighet . Läs mera


BD Bactec™MGIT™ 320 kommer snart!<br>
För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.BD Bactec™MGIT™ 320 kommer snart!<br>
För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.BD Bactec™MGIT™ 320 kommer snart!
För mer information kontakta er lokala säljrepresentant.Difco™ & BBL™ manual


Nyhetsbrev